NOWOCZESNE TECHNOLOGIE HYDROIZOLACJI W BUDOWNICTWIE
 
Zakłady Chemiczne BITUM Hajfa mają 50 letnie doświadczenie w produkcji systemów hydroizolacyjnych www.bitum.co.il. Zakłady w 60% należą do największego koncernu petrochemicznego Izraela - DELEK. BITUM - jest światowym liderem w technologiach zimnej aplikacji materiałów hydroizolacyjnych. Centralne przedstawicielstwo na Europę wschodnią mieści sie na Ukrainie www.bitum-central.com. Podstawowym materiałem jest ekologiczna, niepalna BITUMICZNO-LATEKSOWA MEMBRANA, nanoszona natryskowo.
  Wśród parametrów naszych materiałów hydroizolacyjnych warto wymienić:
 • Możliwość nanoszenia na nierówne powierzchnie
 • 100% przyczepność powstającej membrany
 • Elastyczność powyżej 1000%
 • Nanoszenie na powierzchnie pionowe do 6 metrów bez rusztowań
 • Wydajność do 1200 m2 hydroizolacji dziennie (3 osobowy zespół)

        TYPOWE ZASTOSOWANIA

    ZASTOSOWANIE FLEXIGUM FLEXIGUM HP MULTIGUM DECORGUM
  1 FUNDAMENTY x      
  2 WIADUKTY, ROZJAZDY x x   x
  3 MOSTY x x   x
  4 BIUROWCE x   x x
  5 OBIEKTY WOJSKOWE x   x x
  6 ZBIORNIKI PPOŻ. x      
  7 WĘZŁY KOLEJOWE (TUNELE, WIADUKTY, PRZEJŚCIA PODZIEMNE) x     x
  8 HOTELE x   x x
  9 PARKINGI I GARAŻE PODZIEMNE x      
  10 OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW (ZBIORNIKI ŻELBETOWE) x      
  11 CENTRA LOGISTYCZNE x      
  12 CENTRA HANDLOWE x   x  
  13 ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE x   x  
  14 ROLNICTWO x   x  
  15 TUNELE x      
  16 OBIEKTY HYDROTECHNICZNE (KANAŁY, REGUL. RZEK, TAMY, NABRZEŻA) x      
  17 KOPALNIE x      
  statystyka